Δομή σπουδών

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα (όλα υποχρεωτικά):

 

    • Σε κάθε ένα από τα μαθήματα αντιστοιχούν 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στη μεταπτυχιακή εργασία αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες.
    • Η βαθμολογία για κάθε μεταπτυχιακό μάθημα και τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία κλιμακώνεται από 0 έως το 10. Ελάχιστος βαθμός προαγωγής για κάθε μάθημα είναι το 6. Βαθμός μικρότερος του 6 ισοδυναμεί με ανεπιτυχή παρακολούθηση.