Αίτησης Υποψηφιότητας

Σημαντικό: Κατά την διαδικασία υποβολής θα σας ζητηθεί η υποβολή μιας ομάδας δικαιολογητικών (π.χ. αντίγραφο ταυτότητα), για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε μετατρέψει τα δικαιολογητικά σας σε ψηφιακή μορφή, και ειδικότερα σε μορφή PDF. Σε περίπτωση που έχετε περισσότερα του ενός δικαιολογητικά ανά κατηγορία, πρέπει να τα ενοποιήσετε σε ένα αρχείο PDF ή να τα συμπιέσετε σε μορφή ZIP. Τα ΟΝΟΜΑΤΑ των αρχείων πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες.

Θα ήταν θεμιτό να έχετε κάνει αυτή την προεργασία πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.