Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

ΠΜΣ “Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας”

 

Αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 γίνονται δεκτές από 1/10/2019 μέχρι 15/10/2019 και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας