Διδάσκοντες

Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων καθώς και την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναλαμβάνουν:

  • Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
  • Μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. Τμημάτων άλλου Α.Ε.Ι., ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές καθώς και ειδικοί επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη.
  • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική δραστηριότητα.
  • Στελέχη παραγωγής με πολύ υψηλή επαγγελματική εμπειρία ή εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κλεισιάρης Χρήστος

kleisiaris@hmu.gr

 • HOME-BASED NURSING CARE
 • FAMILY AND COMMUNITY NURSING
 • ACTIVE AND HEALTHY AGEING

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Πατελάρου Ευρυδίκη

epatelarou@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ζωγραφάκης – Σφακιανάκης Μιχάλης

mzografakis@hmu.gr

 • INTENSIVE & EMERGENCY CARE NURSING
 • CARDIOVASCULAR NURSING
 • PERIANESTHESIA CARE

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κωνσταντινίδης Θεοχάρης

harriskon@hmu.gr

 • ONCOLOGY AND PALLIATIVE NURSING
 • PUBLIC HEALTH
 • CLINICAL NURSING

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μελάς Χρήστος

melas@hmu.gr

 • INFORMATION SYSTEMS & MANAGEMENT
 • TECHNOLOGY ACCEPTANCE
 • PATIENT SATISFACTION

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Πατελάρου Αθηνά

apatelarou@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ρίκος Νίκος

rikosn@hmu.gr

 • CLINICAL NURSING
 • INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING
 • EVIDENCE-BASED NURSING PRACTICE

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ροβίθης Μιχάλης

rovithis@hmu.gr

 • NURSING ADMINISTRATION
 • CLINICAL NURSING
 • EMERGENCY NURSING