Το τμήμα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πλησιάζει μισό αιώνα συνεχούς λειτουργίας. Βασιζόμενο στο παρελθόν στρέφεται στο μέλλον με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών, την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία προς αμοιβαία ωφέλεια και τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη βελτίωση και την προώθηση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου.

Παράλληλα, οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και ειδικότερα των δομών παροχής φροντίδας υγείας στρέφουν το ενδιαφέρον προς την αναγκαιότητα παροχής άρτιας προπτυχιακής όσο και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών στις επιστήμες υγείας, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς επιστήμονες – επαγγελματίες υγείας και θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες και τις δομές υγείας.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω δημιουργήθηκε το αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» («Advanced Clinical Practice in Health Sciences») το οποίο:

  1. Αποτελεί το πρώτο σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Ελλαδικό χώρο.
  2. Καλύπτει την ελλιπή προσφορά μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αποφοίτους επιστημών υγείας και επιστήμονες επαγγελμάτων υγείας στην Κρήτη.