Οικονομικά Θέματα

 

    • Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καταβολή διδάκτρων από τους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές, τα οποία καθορίζονται σε 1000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών (3000 ευρώ για την ολοκλήρωση).

 

    • Ο φοιτητής καταθέτει τα δίδακτρα σε τρεις δόσεις των 1000 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

 

    • Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων δεν είναι δυνατή η συνέχιση των σπουδών και δεν χορηγείται ο τίτλος σπουδών.

 

    • Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποφασίσει τη διακοπή του προγράμματος δεν γίνεται επιστροφή των καταβεβλημένων διδάκτρων.