Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3ου Κύκλου Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας“, που διοργανώνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερομένους/ες να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη 35 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Στο ΠΜΣ «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων: Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Διατροφής και Διαιτολογίας, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και άλλων συναφών Επιστημών Υγείας.

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι 3 εξάμηνα από τα οποία στο τελευταίο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα θα πραγματοποιούνται συνήθως σε ένα τριήμερο το μήνα και προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. (https://mscebp.hmu.gr/) και πιο συγκεκριμένα από το μενού «φοιτητές» και στην συνέχεια «αίτηση υποψηφιότητας» από τις 18 Ιουνίου έως 30  Ιουλίου 2021.

Τα 4 μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών είναι τα εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

  • ΠΚΠ-Α01: Ειδικά Κλινικά Θέματα Ι
  • ΠΚΠ-Α02: Ερευνητική Μεθοδολογία – Επιδημιολογία
  • ΠΚΠ-Α03: Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική – Ποιότητα Φροντίδας Υγείας
  • ΠΚΠ-Α04: Βιοστατιστική

 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

  • ΠΚΠ-Β01: Ειδικά Κλινικά Θέματα ΙΙ
  • ΠΚΠ-Α02: Τεκμηριωμένη Θεραπευτική – Συνταγογράφηση
  • ΠΚΠ-Β03: Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας – Συμπεριφορική Υγεία
  • ΠΚΠ-Β04: Πληροφορική της Υγείας & Διοίκηση στην Υγεία

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έγγραφα: προπτυχιακός τίτλος σπουδών, αποδεικτικά επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιστημονική δραστηριότητα, όπως: δημοσιευμένο έργο, βεβαιώσεις συμμετοχής και παρακολούθησης μοριοδοτούμενων Συνεδρίων (εάν υπάρχουν). Για την τελική επιλογή και αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν (ποσοστιαία) ο βαθμός πτυχίου και η προσωπική συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του Σεπτέμβρη του 2021.

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 1000€ ανά εξάμηνο (3000€ συνολικά). Μετά την διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, ένα ποσοστό 30% των εισακτέων θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 35 του ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες πλοηγειθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://mscebp.hmu.gr/ είτε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο e-mail ebp@hmu.gr

 

 

 

Με τιμή,

Αναπλ. Καθηγητής, Χρήστος Κλεισιάρης
Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ
Τμήμα Νοσηλευτικής
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Η Πρόσκληση.